TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Đức Trí
  • 2 Hoàng Khánh
  • 3 Minh Nhựt
  • 4 Nguyễn Nhựt Trường
  • 5 Minh Tuệ
  • 6 Phong Pvp
  • 7 Trần Đức Tuấn

Tài Khoản #190 Giá trị đội hình: 13 tỷ 3 - Dư BP: 1 tỷ 4