TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trúc Phạm
  • 2 Nguyễn Đàm Quân
  • 3 Nguyễn Long
  • 4 Nguyễn Nghĩa
  • 5 Toàn Ta
  • 6 Đức Hậu
  • 7 Ko Bt

Tài Khoản #255 Giá trị đội hình: - Dư BP: 88 tỷ